KURS RATOWNIKA

ratownik_wodny_1KURS RATOWNIKA WODNEGO - szkolenie, egzamin

We współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Świnoujściu realizujemy I, II oraz III etap szkolenia ratowników wodnych, a także przeprowadzamy egzamin na stopień Ratownika Wodnego.

Celem szkolenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym jest  przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych.

 

 

Ponadto:
1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe
Szkolenie odbywa się w wymiarze 63 godzin - w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 43 godzin zajęć praktycznych.

 

Egzamin na stopień Ratownika Wodnego składa się z dwóch części:

 1. Test teoretyczny - 30 pytań jednokrotnego wyboru
 2. Część praktyczna składa się z poszczególnych zadań polegających na:
  a)przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
  b) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia; 3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
  c) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
  d) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
  e) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
  f) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

O wszystkich organizowanych szkoleniach na stopień Ratownika Wodnego będziemy informować na bieżąco w Aktualnościach. Aby uzyskać więcej informacji na temat kursu proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 603 997 333.