STERNIK MOTOROWODNY

oboz motorowodnyPatent Sternika Motorowodnego - szkolenia i egzaminy

Jest uprawnieniem, które daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W zależności od charakteru pracy, może być przydatny w jej wykonywaniu, np. w przypadku ratownictwa wodnego. Co ważne, jest uprawnieniem przyznawanym dożywotnio.

 

 

 

 

 

Sternik Motorowodny:

Wymagania:
1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Motorowodny Sternik Morski

Wymagania:
1. Ukończony 18 rok życia
2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

3. Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.