DOKUMENTY

dokumentyDOKUMENTY OBOZY SPORTOWE ORAZ PÓŁKOLONIE LETNIE

Prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich pakietów dokumentów w zależności od wybranego obozu/półkolonii. Ponadto, poniżej znajdą Państwo również dokumenty dodatkowe, czyli kartę odbioru dziecka (którą należy wypełnić w przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z obozu sportowego), kartę odwiedzin dziecka (którą należy wypełnić w przypadku odwiedzin dziecka podczas obozu) oraz zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć w czasie trwania półkolonii.

Bardzo prosimy o drukowanie wszystkich dokumentów, które obejmują więcej niż 1 stronę — dwustronnie lub dwóch arkuszy na jednej stronie.

 

PÓŁKOLONIE SPORTOWE:
- pakiet dokumentów na wszystkie półkolonie sportowe. 

OBOZY SPORTOWE DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE:
- pakiet dokumentów na wszystkie obozy dziecięce i młodzieżowe.

DOKUMENTY OGÓLNE 
- karta odbioru dziecka
 
(dotyczy obozu sportowego, należy wypełnić w przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z obozu letniego)

- karta odwiedzin dziecka (dotyczy obozu sportowego, należy wypełnić w przypadku odwiedzin dziecka na obozie)
- zgoda na samodzielny powrót do domu (półkolonia - należy wypełnić i dostarczyć do organizatora w przypadku, kiedy dziecko może samodzielnie wracać do domu po zakończonych zajęciach na półkolonii)