OBÓZ MOTOROWODNY WIEK_14+

NA FALI

  

NA FALI — MOTOROWODNY
sportowy obóz młodzieżowy, WIEK 14+

Czas wakacji to także dobry moment na zdobycie wodnego prawa jazdy! Po intenstywnym 5 dniowym ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie otrzymujesz patent, który jest dokumentem wydawanym dożywotnio, a dzięki niemu będziesz mógł prowadzić łódź motorowodną, wypożyczyć sprzęt motorowodny, czy podwyższyć swoje kwalifikacje ratownicze. Musisz się przekonać, że w wakacyjnej, przyjaznej atmosferze nauka śmigania po wodzie to sama przyjemność. 


WIEK UCZESTNIKÓW

14 + 

TERMIN:
Uwaga! Profil motorowodny realizowany na turnusie w terminie: 18.07 - 23.07.2021 (6 dni)

PROGRAM CZĘŚĆ SZKOLENIOWA
- zajęcia teoretyczne obejmujące budowę jachtu, zasady ruchu żeglugowego, locji, przepisy obowiązujące na wodach morskich i śródlądowych, zasady bezpieczeństwa;
- budowę silnika oraz elementy meteorologii;
- nauka manewrowania jachtem motorowodnym, doskonalenie manewrów takich jak: dochodzenie i odchodzenie od pomostu/nabrzeża, podejmowanie człowieka za burtą;
- pływanie kursem prostym, cyrkulacja;
- prace bosmańskie, cumowanie jednostki, klarowanie;
- praca w charakterze członka załogi;
- zajęcia praktyczne z poruszania się skuterem ratowniczym z platformą do podejmowania poszkodowanego;
- ćwiczenia na pontonach z silnikiem z rumplem oraz łodzi motorowodnej typu RIB;
- manewry motorowodne obejmujące poszukiwania na wodach jeziora Pile.

W TRAKCIE KURSU NAUCZYMY CIĘ:
- sprawnego manewrowania łodzią motorową na wodzie;
- budowy jachtów motorowych (układy przeniesienia napędu, silniki, podstawowe nazewnictwo, śruby napędowe, itd.);
- zasad działania instalacji na jachcie motorowym;
- locji śródlądowej i znaków żeglugowych;
- przepisów, oznakowania/oświetlenia statków i sygnałów dźwiękowych;
- podstaw ratownictwa;
- elementów meteorologii.

PONADTO (zajęcia dodatkowe realizowane są BEZ POBIERANIA DODATKOWYCH opłat):
KNEEBOARD - nauka i doskonalenie jazdy na desce kneeboard oraz nartach wodnych, nauka i doskonalenie pływania w pozycji klęczącej, krawędziowania oraz obrotów na desce kneeboard, oraz wyjścia z wody i utrzymania pozycji pionowej na nartach wodnych. Pełna i stała komunikacja sternika i instruktora z dzieckiem za pomocą zestawu słuchawkowego BB-Talkin, co zdecydowanie zwiększa efektywność nauczania poszczególnych elementów,
DMUCHAŃCE - mega szał motorowodny oraz fantastyczna zabawa na ciąganych za motorówką zabawkach pneumatycznych (koło MAX, kanapa, banan),
PAINTBALL — grupowa gra terenowa z wykorzystaniem markerów na kulki wypełnione farbą. Zabawa w pełnym umundurowaniu oraz masce ochronnej w czasie scenariuszów gry takich jak: akcja ratunkowa, walka o flagę, skrzynia, zakładnik. Nadzór i egzekwowanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią przez doświadczonego instruktora.

WYMAGANIA FORMALNE
- ukończony 14 rok życia;
- dwa zdjęcia;
- ważna legitymacja szkolna.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
- egzamin składa się z części teoretyczne i praktycznej;
- część teoretyczna ma formę pisemną i składa się testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie przewidziane jest 90 minut. Pozytywny wynik   egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi;
- część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik   egzaminu  praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego   elementu;
- egzamin przeprowadzany jest na jachcie motorowym z silnikiem umożliwiającym pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym), przy sile wiatru 0-5 stopni w skali Beauforta, na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze;
- warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części;
- w przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:
1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (również skuterów wodnych).
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

CENA
*850zł
Cena obejmuje: 5 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym, wyżywienie, transport autokarem z klimatyzacją, realizację programu, opiekę wyspecjalizowanej kadry instruktorskiej, sprzęt sportowy, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW PZU z rozszerzeniem na uprawianie sportów wysokiego ryzyka, opiekę medyczną (zgodnie z przepisami).
*Opłata 850 zł nie obejmuje opłaty za uprawnienia.

*Opłaty dodatkowe:
Opłata za szkolenie, książkę, egzamin oraz wydanie patentu - 550 zł (ważna legitymacja szkolna)
*Opłaty dodatkowe pobierane są po zdaniu egzaminów końcowych na poszczególne uprawnienia.

 Termin płatności: 30 czerwca 2021 

DOKUMENTY DO POBRANIA